1950 - 1960


Tų metų dramos rateliui vadovavo meno vadovė  V. FILIPAVIČIENĖ. 1957 m. kolektyvas dalyvavo respublikiniame dramos festivalyje.
Ryškesni spektakliai: 1955 m. - M. TalvestRaisto velniai , 1956 m. - Salogubovo Vargas turint švelnią širdį”, 1957 m. - P. Vaičiūno Prisikėlimas”.


Vargas turint švelnią širdį

1960 - 1970

Šiame laikotarpyje dramos bureliui vadovavo Vilniaus kultūros mokyklos auklėtinis ALGIMANTAS MIKŠA. Baltušio Gieda Gaideliai (1960), Žemaitės Apsiriko (1970) buvo sezoninio ir respublikinio konkursų laureatai.1976 - 1979


padidinti

Didelis dramos žanro mėgėjas ir entuziastas RIMANTAS VAITIEKŪNAS daug pasidarbavo populiarinant dramą rajone, pritraukė nemažą būrį meno saviveiklos entuziastų.
Spektakliai Moteris-velnias, dangus,pragaras (P. Merime, 1976 m.) ir Mariutka (G.Žilys, 1978 m.) užėmė aukštas vietas teatro apžiūrose Dobilėlis penkialapis. Kiti spektakliai: 1977 m. - Valentinas ir Valentina , 1978 m. - E. de Filipo Cilindras, 1979 m. - Jaunavedžiai.


Moteris-velnias, dangus, pragaras

1980 - 1987

Vadovaujant R. MONTVILAITEI-STANIULIENEI 1980 metais balandžio 17 d. kolektyvui buvo suteiktas Liaudies Teatro vardas. Tai įtakojo J. Grušo spektaklis Meilė, džiazas ir velnias.
G. Mareckaitės
Sutemų sakmės” (1981) - reprezentacinis spektaklis, kuris keletoje konkursų pelnė pirmąsias ir antrąsias vietas. 1980 m. surinkta jaunimo studija, o spektaklis Vaikystės žaidimai užėmė pirmą vieta konkurse Vaikų scena-80  Šiauliuose.


padidinti


1984, 2004


Mikė Pukuotukas”,  padidinti

Šiais metais teare dirbo režisierė VIRGILIJA STASEVIČIŪTĖ.
Spektakliai: 1984 m. - A. Milno Mikė Pukuotukas, 1984 m. -
 B. Sruogos
Uošvė, P. Treinio Šilojų midus 2006 m.


Šilojų midus


1990 - 2004


padidinti

Šiuo laikotarpiu  teatrui vadovavo VANDA ŠALKAUSKIENĖ.
Spektakliai: V. Šalkauskienės Visagalio valia sulaukiau (1991), Žemaitės Trys mylimos(1991), F. Garsijos - Lorkos Bernardos Albos namai (1994), J. Erlicko, V. Šalkauskienės Čia Lietuva, čia… (1996), S. Šaltenio Tai nutiko Jasonėliuose(1997), Ž. Anujo Medėja(1998), pagal Gineitį Knarkia paliepus(1999), poezijos spektaklis Išpažintys(2001), V. Šalkauskienės The End” (2004).
Surengtas tarptautinis teatrų festivalis Pažintis-98.
Dalyvavo tarptautiniuose festivaliuose Trakuose Kanapė (1992, 1995), Tauragės festivaliuose Kvartetas (1992, 2002), tarptautiniame festivalyje Tunise (2000 m.). Kiekvienais metais dalyvauta respublikinėje mėgėjų teatrų šventėje Atspindžiai. 1995 m. baigiamosios šventės dalyvis. 1996 m. - respublikinės šventės Lietuva juokiasi laureatas. Režisierės V. Šalkauskienės iniciatyva įsteigta kasmetinė respublikinė A. Varno vardo premija, skirta tautodailininkams. Nuo 1989 m. kiekvienos premijos įteikimo šventėje joniškiečiams būdavo pristatomas vis kitas šalies mėgėjų teatras ir jo spektaklis.
Už spektaklį The end 2003 m. Suaugusių teatras Lietuvos liaudies kultūros centro įvertintas aukščiausia Aukso paukštės nominacija - Geriausias suaugusiųjų teatras ir režisierius.


Tai nutiko Jasonėliuose

...................................................
NUOTRAUKŲ GALERIJA
(nuotraukos eksponuotos parodoje „Joniškio teatro istorija: rolės ir likimai“)
....................................................

NUO 2007 M.

Nuo 2007 m. teatrui vadovauja Violeta Tuomaitė (Jonkaitienė)

2007.11.21 suvaidinta premjera  A.P. Čechovo „,PIRŠLYBOS“, režisierė V.Tuomaitė, spektaklyje vaidino aktoriai R.Ramonas, S.Rakštys, S.Berklovienė, M.Jukna, spektaklio dailininkė L.Ripskytė. Spektaklis respublikinėje apžiūroje-šventėje „Atspindžiai“ buvo nominuotas „Geriausias debiutas“ ir „Geriausias moters vaidmuo“.2009 m. dalyvauta tarptautiniame festivalyje Rusijoje, Sverdlovsko srityje, Zariečno mieste „Ir juokas ,ir ašaros ,ir meilė“, dalyvauta tarptautiniuose festivaliuose „Interrampa“ Rokiškyje ir Gatvės teatrų festivalyje Druskininkuose .2010m. išleista premjera „MĖSMALĖ“ pagal R. Kaškausko pjesę, juodojo humoro komedija. Režisierė V.Tuomaitė, dailininkė L.Ripskytė, muziką spektakliui kūrė  M. Jukna. Už geriausia spektaklio muziką , respublikinėje šventėje „Atspindžiai“ pelnyta nominacija.
2011.04.27  suvaidinta premjera „Jei tik gali...“, pagal Juozo Montvilos pjesę „Gyvenimo geismas“. Spektaklį statė Klaipėdos universiteto režisūros katedros studentė Andra Kavaliauskaitė, jai talkino režisierė V. Tuomaitė, dailininkė L.Ripskytė, spektaklis rodytas respublikinėje šventėje „ Atspindiai“ ir tarptautiniame festivalyje „KANAPĖ“  Trakuose.2012.05.10 suvaidinta premjera A.Kavaliauskaitės „LAUK“ režisierė  A. Kavaliauskiatė, spektaklis skirtas režisierės Vandos Šalkauskienės atminimui.2013 m. išleista premjera, pagal M. Katiliškio novelę „Kaitra“, skirta rašytojo – kraštiečio 100-osioms metinėms paminėti. Režisierė  V.Tuomaitė, dailininkas  A.Bartašiūnas. Vaidina visi teatro ,,Žiburys“ aktoriai. Spektaklis parodytas respublikinėje šventėje „Atspindžiai“.
2014 išleista premjera K.Sajos ,,Kirpėjos“, režisierė Viktorija Grigaitė, dailininkė L.Ripskytė, vaidna aktoriai R Ramonas, S.Rakštys, J.Kasperavičius, K.Girdžiūnas , V. Kubilinskaitė, V.Tuomaitė .

2014 m. teatras „Žiburys“ organizuoja tarptautinį festivalį „PAŽINTIS 2014“ dalyvauja svečiai iš Estijos, Latvijos ir Lietuvos .

2014 m. švenčiamas teatro jubiliejus, 60 metų, ta proga suorganizuotos foto parodos „Joniškio teatro istorija. Rolės ir likimai“ (parodos kuratorė Lina Ripskytė)   ir  teatro „Žiburys“ aktorių foto paroda  „Matai čia aš“ (parodos autorė Raminta Vainutytė). Suorganizuotas jubiliejinis vakaras „Reveransas praeičiai“.