JONIŠKIO TEATRO ISTORIJA

1950-1970 m. vadovė VIKTORIJA FILIPAVIČIENĖ, 1960-1970 m. vadovas ALGIMANTAS MIKŠA, 1976-1979 m. vadovas RIMANTAS VAITIEKŪNAS, 1981-1989 m. vadovė - REGINA MONTVILAITĖ-STANIULIENĖ, režisierė - VIRGILIJA STASEVIČIŪTĖ, 1990-2005 m. vadovė - VANDA ŠALKAUSKIENĖ
Date: 2014 m. vasaris

34 images

Picasa Gallery > JONIŠKIO TEATRO ISTORIJA - 2014 m. vasaris